Moreno

314 tekstów – auto­rem jest Mo­reno.

Dzi­siaj zatęskniłam za daw­na ja, więc jestem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 marca 2017, 21:53

Jed­no słowo za dużo wys­tar­czy, by zburzyć mur dob­rych manier. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2016, 16:50

Stoję u Twoich ser­ca drzwi,
nie za­mykaj ich na klucz.
Pozwól, że wejdę,
roz­goszczę się tu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2016, 16:43

Kiedy wszys­tko jest dob­rze - odchodzę.
Kiedy mnie ra­nisz - zostaję. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2016, 16:12

Chwi­le gro­zy, up­rzy­tam­niają nas, że życie by­wa przewrotne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 stycznia 2016, 12:11

Ko­lej­ne szan­se nie są już ta­kie sa­me. Bra­kuje im często prze­kona­nia, wiary i nadziei. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 stycznia 2016, 18:21

Marze­nia nie mają ter­mi­nu ważności. One żyją w nas całe życie. Cza­sem po pros­tu są uśpione, cze­kając na właści­wy moment. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 stycznia 2016, 15:57

W głębi serca,
głęboką ranę mam.
Po­woli zab­liźnia się,
bliznę zos­ta­wi nam.


Z cyk­lu starocie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2015, 16:19

Słyszę głosy w mo­jej głowie.
Głos rozsądku.
Głos serca.

Z cyk­lu: Oszalałam. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 listopada 2015, 14:00

Gdy pat­rzy na mnie, ziemia ucieka mi spod nóg.
Wi­ruję wśród chmur. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 listopada 2015, 13:29

Moreno

Wiara, nadzieja i miłość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moreno

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 sierpnia 2018, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

29 marca 2017, 19:59Moreno wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

29 marca 2017, 07:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

28 marca 2017, 22:10Naja sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

28 marca 2017, 21:58Moreno wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

28 marca 2017, 21:49Moreno wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 października 2016, 09:53scorpion sko­men­to­wał tek­st Nie cze­kaj na za [...]

26 września 2016, 10:25scorpion sko­men­to­wał tek­st Jedno słowo za dużo [...]

2 kwietnia 2016, 11:35Moreno wy­powie­dział się w wątku Zapytam, od­po­wiem szczerze

11 marca 2016, 17:11Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Jedno słowo za dużo [...]